Handelsbanken Fortnox

Lägga till ombud på Handelsbanken

För att S-ekonomi ska kunna hantera bokföringen på ett så optimalt sätt som möjligt behöver redovisningskonsulterna ha tillgång till banken. Bokföringen och banken ska alltid återspegla varandra och det är därför ett krav att vi har tillgång till företagets bankkonto. Denna guide visar hur man lägger till ombud och behörigheter på Svenska Handelsbanken. Det finns olika sätt man kan göra detta på men nedan visas det, enligt oss, smidigaste sättet.

Registrera ombud

På nedanstående länk så finns inloggningssidan till Handelsbanken. Det är möjligt att du måste logga in med bankdosa för att kunna registrera fullmakter.

Registrera ombud här!

Steg 1

Väl inloggad på ovanstående länk så trycker man på bolagsnamnet och sedan på ”Fullmakter”, enligt nedanstående bild.

 

Gå sedan in på fliken ”Registrera ny” och kryssa i rutan ”Fullmaktstagare”.

Gå vidare genom att trycka på OK. Fyll sedan i tiosiffriga personnummer i rutan där det står ”Kundnummer”. Personnummer 7512231569, Sara Björk och 9503051634, Tobias Backman, ska alltid tilldelas behörigheter. Personnummer utöver dessa tilldelas av din redovisningskonsult. Samtliga steg måste göras om för varje nytt personnummer.

Välj att fullmakten ska vara aktiv och att den ska gälla alla dagar, se bild enligt nedan.

Signera därefter fullmakten genom att trycka på klar sedan på utför. Den fullmakt som nu har tilldelats har inga behörigheter så i nästa skede så måste fullmaktstagarna få behörigheter att kunna använda den nya fullmakten.

Steg 2

Gå därför in under Fullmakter igen och tryck på ”Registrera ny”. Klicka i Kontoinformation och tryck på OK. Markera samtliga alternativ och tryck därefter på klar.

Gå sedan återigen in under Fullmakter, och tryck på ”Registrera ny”. Klicka i Filhantering och tryck på OK.

Välj därefter att klicka i samtliga alternativen Sända fil / Godkänna fil (Egen) / Hämta fil (Inkorg). Tryck sedan på klar.