Påbörja en bankintegration med SEB

På S-ekonomi AB så strävar vi efter att all bokföring ska ske i realtid och att både vi och våra kunder alltid ska ha full koll på sin ekonomi och bokföring. Ett ovärderligt verktyg för att det ska kunna ske är att betalningar kommer in per automatik från banken till bokföringsprogrammet och att alla betalningar bokförs samtidigt som de betalas. För att detta ska vara möjligt behövs en bankintegration. I nedanstående guide beskrivs hur en bankintegration med SEB påbörjas.

Två olika tillvägagångssätt

Det finns två tillvägagångsätt för att påbörja en bankintegration mellan Fortnox och SEB. Nedan följer de två olika alternativen.

Alternativ 1 – Redovisningskonsult sköter kopplingen.

Om du hellre vill att vi på S-ekonomi AB gör det måste du registrera rätt ombud på SEB så att vi har möjligheten att göra det. Se guiden i nedanstående länk för att se hur man ger ut behörigheter på SEB:

Se guiden här!

 

Alternativ 2 – Att själv beställa bankintegrationen.

Ett annat sätt att sätta ingång bankintegration är att man själv går in på Business Arena och beställer den. Resterande del av guiden nedan beskriver hur man gör detta.

Påbörja bankintegrationen

På länken nedan så finns inloggningen till SEB Business Arena. Det är inte samma inloggning som till vanliga internetbanken. Så om du redan är inloggad på Internetbanken Företag så måste du logga ut därifrån för att sedan gå in på SEB Business Arena.

Klicka här för att komma till SEB Business Arena!

Om du har tillgång till flera olika bolag måste du se till att du är inloggad på det bolag som bankintegrationen ska startas för. Du ändrar bolaget i rullistan högst upp till höger på skärmen. 

Klicka därefter på ”Produkter” och ”Partnertjänster” i menyn till vänster. 

Därefter kommer du att få upp några alternativ. Av dessa alternativ klickar du på den som heter ”Automatisk bokföring”. Se bild nedan.

Klicka på Anslut och följ instruktionerna.

Observera: Om du får ett felmeddelande när du är klar med den sista delen så är det för att du inte har behörighet att teckna avtal och behöver därmed bli tilldelad behörigheten teckna avtal. På följande guide, som beskriver ombudsbehörigheter, så kan du se hur man ger sig själv denna behörighet.  

 

När det sista steget är fullgjort kommer bankintegrationen komma igång inom 2-3 arbetsdagar. Det är dock viktigt att man nu ger ut behörigheten för filkommunikation till alla som har en ombudsbehörighet på SEB. Annars så fyller bankintegrationen ingen funktion.

Se återigen denna guide för att se hur man lägger till behörigheter.

 

Slutligen så finns även SEB:s hemsida för ytterligare svar på tänkbara frågor och problem som man eventuellt skulle stöta på. 

 

Villkorslöst möte

Villkorslöst möte