Handelsbanken Fortnox

Påbörja en bankintegration med Handelsbanken

På S-ekonomi AB så strävar vi efter att all bokföring ska ske i realtid och att både vi och våra kunder alltid ska ha full koll på sin ekonomi och bokföring. Ett ovärderligt verktyg för att det ska kunna ske är att betalningar kommer in per automatik från banken till bokföringsprogrammet och att alla betalningar bokförs samtidigt som de betalas. För att detta ska vara möjligt behövs en bankintegration. I nedanstående guide beskrivs hur en bankintegration med Handelsbanken påbörjas.

Två olika tillvägagångssätt

Det finns två tillvägagångsätt för att påbörja en bankintegration mellan Fortnox och Handelsbanken. Nedan följer de två olika alternativen.

Alternativ 1 – Redovisningskonsult gör kopplingen gemensamt med dig.

Om du hellre vill att vi på S-ekonomi AB gör det så kan du förbereda din bankdosa och ringa upp en redovisningskonsult hos S-ekonomi eller komma in på ett möte. Då kan vi gå igenom stegen gemensamt så att det går snabbt och smidigt.

 

Alternativ 2 – Att själv beställa bankintegrationen.

Ett annat sätt att sätta ingång bankintegration är att man själv går in på Handelsbanken och beställer den. Resterande del av guiden nedan beskriver hur man gör detta.

Påbörja bankintegrationen

På länken nedan så finns inloggningen till Handelsbanken.

Klicka här för att komma till Handelsbanken!

1. Väl inloggad så måste vi börja med att teckna tjänsten affärstjänster hos Handelsbanken. Detta gör du genom att trycka på fliken ”beställ tjänster”.

2. Om det redan finns ett tecknat avtal kommer du komma direkt vidare till ”affärstjänster”. Det vill säga de alternativen som du finner under alternativ fyra. Om det inte finns ett avtal tecknat kommer du se vyn på bilden nedan. Du trycker därefter på ”logga in och teckna Affärstjänster”. Signera med BankID eller Digipass.

3. När du har tecknat avtalet (affärstjänster) kommer man åt fliken där man kopplar på bankintegrationen. För att beställa bankintegrationen trycker man alltså på ”Affärstjänster”.

 

4. I nästa skede så kommer det att finnas olika alternativ att välja sinsemellan, här är det viktigt att man väljer ”Bankintegration med Fortnox”. Nästa steg är att granska och godkänna avtalet och därefter signera.

5. Därefter kommer du få välja vilket bankkonto som du ska kopplas till bankintegrationen. Här är det viktigt att man väljer det kontot som alla transaktioner gör från. I de flesta fall heter kontot ”Affärskonto”.

6. Markera rätt konto och markera därefter att du läst igenom samt godkänner villkoren. Tryck slutligen på ”utför”.

7. När du har fullgjort det sista steget kommer du få en bekräftelse. I samband med detta kontaktar du din redovisningskonsult på S-ekonomi för att informera att en koppling har gjorts. Därefter vidtar redovisningskonsulten de sista stegen.

Villkorslöst möte

Villkorslöst möte